Colofon

Het is niet toegestaan enig gedeelte van deze website openbaar te maken of te verveelvoudigen, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dit domein.

Hoewel de eigenaar ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan Kasteeltuin Oud-Valkenburg niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt

Kasteeltuin Oud-Valkenburg kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site.