Rijk vogelleven rond Schaloen

Een relatief groot gedeelte van het heempark is bestemd tot vogelbos.
Dit deel is beplant met vrucht- en zaaddragende houtige gewassen. De vruchten en zaden hebben een verschillende rijpingstijd, zodat vogels er het hele jaar voedsel kunnen vinden.
Bijvoeren van vogels gebeurt alleen bij sterke sneeuwval, ijzel en langdurige vorst.
In het vogelbosje is ook een kleine ondiepe vijver aanwezig, die de vogels badgelegenheid biedt en in de schaduw ligt, zodat het water lang koel blijft.

In het park regelmatig voorkomende vogelsoorten zijn o.a. Ringmus, Grote Gele Kwikstaart, Kneu, Groenling, Grauwe Vliegenvanger, Europese Kanarie en Putter.
In de nabije omgeving treffen we een roekenkolonie aan. Er worden geregeld roofvogels waargenomen, zoals torenvalk, buizerd en sperwer. De Vogelwerkgroep Pica bestudeert de vogels en zorgt voor de juiste voorzieningen.

Foto:
De buizerd is vaak te zien boven de kasteeltuin. Hij maakt gebruik van de opstijgende, warme lucht (=thermiek) om langdurig te zweven.