De moestuin

Vroeger vond men bij elk kasteel, landhuis en boerderij een moestuin of gaard, met groenten, kruiden, klein fruit, in Limburg meestal aangevuld met een klein assortiment snijbloemen. De bloemen werden vooral gebruikt voor processies en versiering van de kerk.

De moestuin

Deze moestuin verraadt nog iets van het geloof van de streek en de status van de oorspronkelijke eigenaren van kasteel Schaloen: paden in kruisvorm, in het midden een spiraalvormig gesnoeide taxus (eeuwigheidssymbool) , hoog opgaand gewas in de afrastering en een prieel met rustbank. De takken en blaadjes van de ‘palmboompjes’ (buxus) deden dienst bij kerkelijke aangelegenheden.