Het oude erf

Bij elke boerderij hoorde vroeger een bakoven (‘bakkes’) die gestookt werd met takkenbossen, in Zuid-Limburgs dialect sjanse of fakke genoemd.
De overdekte opslagplaats van deze takkenbossen was het sjansesjop.
De gestapelde takken vormden een doolhof van gangetjes en holtes, een geliefde schuilplaats voor diertjes als wezel, bunzing, hermelijn en egel. Bij strenge vorst was het ook een toevluchtsoord voor vogels.
Moerhommels, moerwespen en bepaalde vlindersoorten overwinterden in de stropoppen onder de dakpannen.

Bij het oude erf hoorde ook een opslagplaats voor boomstobben, afkomstig van dode of gekapte fruitbomen uit de huisweide. Ze dienden als brandhout voor de haard en voor de vuurpot van de voerketel. Meestal bleven deze stobben jarenlang liggen. Op het vermolmde hout kwamen mossen, korstmossen en zwammen tot ontwikkeling.
Als de overgang tot humus gevorderd was, ontwikkelde zich een spontane plantengroei en was het geheel een eldorado voor kleine zoogdieren, amfibieën en insecten.

Op minder gebruikte plekjes groeiden – en groeien – onkruiden, de zgn. cultuurvolgers, planten die gedijen, waar de mens heerst.