Biologisch leven in en om de poel

De poel die vroeger bij geen enkel dorp ontbrak diende als drinkplaats voor het vee, de dorpswagenmaker legde er zijn hout uit te logen en bij brand leverde hij het bluswater. Zo’n poel werd gevoed door het regenwater dat via de verharde weg de laagst gelegen plaats opzocht.
In en rond zo’n poel ontwikkelde zich een rijk biologisch leven.

De aandachtige bezoeker kan hier van alles ontdekken: kikkers, padden, watersalamanders, libellen, watertorren, poelslakken en bloedzuigers. Rond de poel groeien moeras- en oeverplanten.

De echte waterplanten zijn in een apart vak ondergebracht (17) Zij zouden de poel te snel doen dichtgroeien.