De burcht van een nachtelijke wandelaar

Bij het invallen van de schemering verlaat de das zijn burcht. Dwalend door bossen, akkers en weilanden legt hij soms grote afstanden af. De das is een alleseter die zowel plantaardig als dierlijk voedsel zoekt. Eén van deze nachtelijke wandelaars is in de omgeving van de tuin waargenomen bij het uitgraven van hommelnesten en het plukken van maïskolven. Dit dier heeft buiten de mens geen natuurlijke vijanden, maar door moderne landbouwmethoden en verkeer gaat de dassenstand in ons land nog steeds achteruit. De das is sinds 1947 beschermd.

De das is een bijzonder zindelijk dier; hij houdt van baden en koestert zich graag in de zon. Hij is niet erg gelukkig wanneer de minder zindelijke vos een deel van zijn burcht overneemt; hij probeert dan een afscheiding te bouwen tussen dat deel, waarin hijzelf leeft en dat van de `slodder`vos. De aanwezigheid van een vos in een burcht is goed merkbaar aan de penetrante geur bij de ingang van het vossenhol.